A A A

Szanowni Państwo

 

 

 

Gmina Konopiska otrzymała dofinansowanie na utworzenie, doposażenie i prowadzenie zajęć w świetlicy „Otwarta dłoń” mieszczącej się w budynku „dawnego urzędu gminy” przy ul. Sportowej 1 w Konopiskach.

 

Projekt pt. „Świetlica Otwarta dłoń” został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego. W ramach działalności świetlicy przewidziane są m.in. atrakcyjne zajęcia ogólnorozwojowe (plastyczne, teatralne, taneczne); specjalistyczna pomoc (psycholog, socjoterapeuta, pedagog); szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, nikotynizmowi i przemocy w rodzinie; warsztaty z poradnictwa i doradztwa zawodowego; warsztaty dotyczące założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Korzystanie z oferty świetlicy jest bezpłatne


Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem telefonu 668 348 925 lub na stronie internetowej www.otwartadlon.konopiska.pl